Tüketici Haklari

Birinci Kisim- Amaç,Kapsam,Tanimlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanimlar

Ikinci Kisim - Tüketicinin Korunmasi 
ve Aydinlatilmasi

Madde 
4 - Ayipli Mal ve Hizmetler
Madde  5 - Satistan Kaçinma
Madde  6 - Taksitli Satislar
Madde  7 - Kampanyali Satislar
Madde  8 - Kapidan Satislar
Madde  9 - Kapidan Satislarda 
Saticinin Yükümlülügü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayinlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanitma ve Kullanma Kilavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve Ilanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararli ve Tehlikeli 
Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Egitilmesi

Üçüncü Kisim - Tüketici 
Kuruluslari

Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunlari Hakem 
Heyeti

Dördüncü Kisim- Yargilamaya 
ve Cezaya Iliskin Hükümler

Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satisin Durdurulmasi 
ve Malin Toplatilmasi
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, Itiraz 
ve Zamanasimi

Besinci Kisim- Çesitli 
Hükümler 

Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Laboratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diger Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldirilan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme

BIRINCI KISIM - Amaç,Kapsam,Tanimla
Madde 
1 - Amaç 
Bu Kanunun amaci, ekonominin gereklerine ve kamu yararina uygun 
olarak tüketicinin saglik ve güvenligi ile ekonomik çikarlarini 
koruyucu, aydinlatici, egitici, zararlarini tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasini saglayici önlemleri almak ve tüketicilerin 
kendilerini koruyucu girisimlerini özendirmek ve bu konudaki politikalarin 
olusturulmasinda gönüllü örgütlenmeleri tesvik etmeye iliskin hususlari 
düzenlemektir.

Madde 2 - Kapsam 
Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarinda 
tüketicinin taraflardan birini olusturdugu her türlü hukuki islemi 
kapsar. 

Madde 3 - Tanimlar 
Bu Kanunun uygulanmasinda; 
a) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini, 
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanini, 
c) Mal: Ticaret konusu tasinir esyayi, 
d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karsiliginda yapilan bedeni ve/veya 
fikri faaliyetleri, 
e) Standart: Türk Standartini, 
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satin alarak nihai 
olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kisiyi, 
g) Satici: Kamu kurum ve kuruluslari da dahil olmak üzere tüketciye 
mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kisileri, 
h) Imalatçi-Üretici: Kamu kurum ve kuruluslari da dahil olmak üzere 
tüketiciye sunulmus olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin 
hammaddelerini yahut ara mallarini üretenleri, 
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunmasi amaciyla kurulan dernek, 
vakif ve tüketim kooperatiflerini, Ifade eder. 

IKINCI KISIM - Tüketicinin Korunmasi ve Aydinlatilmasi 

Madde 4 - Ayipli Mal ve Hizmetler 

Ambalajinda, etiketinde,tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan 
veya satici tarafindan vaadedilen veya standartinda tespit edilen 
nitelik ve/veya niceligine aykiri olan ya da tahsis veya kullanim 
amaci bakimindan degerini veya tüketicinin ondan bekledigi faydalari 
azaltan veya ortadan kaldiran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 
içeren mal veya hizmetler, ayipli mal veya ayipli hizmet olarak 
kabul edilir.
Satin alinan malin ayipli oldugunun anlasilmasi halinde; tüketici, 
mali teslim aldigi tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu mallari 
satici firmaya geri vererek degistirilmesini veya ödedigi bedelin 
iadesini veya ayibin neden oldugu deger kaybinin bedelden indirimini 
ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden 
herhangi birisini tercihte serbesttir. Satici tüketicinin tercih 
ettigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayipli maldan ve/veya 
ayipli malin neden oldugu her türlü zarardan dolayi tüketiciye karsi 
satici, bayi, acenta, imalatçi-üretici ve ithalatçi, müstereken 
ve müteselsilen sorumludurlar.Satilan malin ayipli oldugunun bilinmemesi 
bu sorumlulugu ortadan kaldirmaz.
Satilan malin ayibi gizli nitelikte ise veya ayip tüketiciden hile 
ile gizlenmisse, satici 15 gün içerisinde kendisine basvurulmadigini 
öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Satici daha uzun bir süre için garanti vermemis ise, ayipli maldan 
ve ayipli malin neden oldugu her türlü zararlardan dolayi açilacak 
davalar, ayip daha sonra ortaya çikmis olsa bile malin tüketiciye 
teslimi tarihinden itibaren 2 yillik zaman asimina tabidir. Ancak 
satici, satilan malin ayibini tüketiciden hile ile gizlemis ise, 
2 yillik zaman asimi süresinden yararlanamaz.
Ayipli hizmetler hakkinda da yukaridaki hükümler uygulanir. Ayipli 
hizmetin yeniden görülmesi imkansizlasmissa veya amaca aykiri sonuçlar 
doguracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayipli hizmetten 
sagladigi fayda kadar indirim yapilir.
Ayipli oldugu bilinerek satin alinan mal ve hizmetler hakkinda yukaridaki 
hükümler uygulanmaz.
Satisa sunulacak kullanilmis, tamir edilmis veya ayipli mal üzerine 
veya ambalajina, imalatçi veya satici tarafindan alicinin kolaylikla 
okuyabilecegi sekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir 
etiket konulmasi zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, 
fis veya satis belgesi üzerinde de gösterilir.
Yalnizca ayipli mal satan veya isyerinin bir kat ya da reyon gibi 
bir bölümünü sürekli olarak ayipli mal satisina tahsis etmis olan 
saticilara yukaridaki fikra hükmü uygulanmaz. 

Madde 5 - Satistan Kaçinma 
Üzerinde "numunedir" veya "satilik degildir" 
ibaresi bulunmayan bir malin; ticari bir kurulusun vitrininde, rafinda 
veya açikça görülebilir herhangi bir yerinde teshir edilmesi, onun 
stokta bulundugu anlamina gelir.Satici teshir ettigi mallarin satisindan 
kaçinamaz.Satilmadigi halde satilmis gibi gösteremez.
Hizmetlerin satisindan da hakli bir sebep olmaksizin kaçinilamaz.
Satici, bir mal veya hizmetin satisini, o mal veya hizmetin kendisi 
tarafindan belirlenen miktar, sayi, ebat veya süresi kadar satin 
alinmasi ya da baska bir malin veya hizmetin sain alinmasi kosuluna 
bagli kilamaz.
Malin ya da hizmetin belli miktar, sayi, ebat ya da süre kosuluyla 
satilmasi, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fikra hükmü 
uygulanmaz. 

Madde 6 - Taksitli Satislar 

Taksitli satislarda; tüketici, borçlandigi toplam miktari önceden 
ödeme hakkina sahiptir.Tüketici ayni zamanda, bir taksit miktarindan 
az olmamak sartiyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her 
iki durumda da satici, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini 
yapmakla yükümlüdür.
Satici, taksitlerden birinin veya birkaçinin ödenmemesi halinde 
kalan borcun tümünün ifasini talep etme hakkini sakli tutmussa, 
bu hak; ancak saticinin bütün edimlerini ifa etmis olmasi durumunda 
ve tüketicinin ifa edilmemis bir ediminin üzerinden en az dört hafta 
geçmis olmasi ve saticinin en az bir haftalik bir süre vererek muacceliyet 
uyarisinda bulunmasi kosullariyla kullanilabilir.Taraflarca belirlenen 
ve tüketiciye yazili olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam 
satis fiyati hiçbir sekilde arttirilamaz.
Taksitli satislarda satici, asagidaki bilgileri yazili olarak bildirmek 
ve taraflar arasinda aktedilen sözlesmenin bir nüshasini tüketiciye 
vermek zorundadir.
a) Mal ve hizmetlerin pesin satis fiyati, 
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satis fiyati, 
c) Faiz miktari, faizin hesaplandigi yillik oran ve gecikme faiz 
orani, 
d) Ön ödeme tutari, 
e) Ödeme plani. 

Madde 7 - Kampanyali Satislar 

Gazete, radyo, televizyon ilani vesair yollarla halka duyurularak 
düzenlenen kampanyalara istirakçi kabul etmek suretiyle ve malin 
veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle 
yapilan satislarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatinin 
zamaninda yapilmamasi, fiyat, nitelik ve miktarinda anlasmalara 
aykiri davranilmasi durumunda, satici, bayi, acenta, temsilci, imalatçi-üretici 
ve ithalatçi müstereken ve müteselsilen sorumludur.
Kampanyali satis olarak nitelendirilemeyen ancak, malin veya hizmetin 
bilahere teslim veya yerine gtirilmesi kosuluyla yapilan her türlü 
satislar da birinci fikra hükmüne tabidir.
Kampanyali satislarda satici, 6 inci maddenin üçüncü fikrasinda 
belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitis tarihi" 
ve "malin veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih 
ve sekli"ne iliskin bilgileri de yazili olarak vermekle yükümlüdür.
Taksitle yapilan kampanyali satislarda, 6 inci maddenin birinci 
ve ikinci fikra hükümleri de uygulanir. 

Madde 8 - Kapidan Satislar 
Kapidan satislar; isyeri, fuar, panayir gibi satis mekanlari disinda, 
önceden mutabakat olmaksizin yapilan degeri 1.000.000 Türk Lirasini 
asan, tecrübe ve muayene kosullu satislardir.
Bu tür satislarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi 
sonuna kadar mali, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte 
serbesttir.Satici almis oldugu bedeli, kiymetli evraki ve tüketiciyi 
bu hukuki islemden dolayi borç altina sokan her türlü belgeyi, cayma 
bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter araciligi 
ile ulasmasi veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 
gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de mali 
geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, mali kendisine teslim anindaki durumu ile geri vermekle 
ve kullanim sözkonusu ise, kullanma dolayisiyla malin ticari degerindeki 
kaybi tazminle yükümlüdür.Malin tüketicinin zilyedinde bulunmasi, 
baslibasina bir deger azalmasini ifade etmez.
Mal veya hizmetin iadesi imkansizlasmis veya iade amaca aykiri hale 
gelmisse tüketici, bu mal veya hizmetten sagladigi fayda kadar bir 
bedeli saticiya ödemekle yükümlüdür.
Saticinin mal veya hizmeti isyeri disinda satisa sunmasi, teamül, 
ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz.
Taksitle yapilan kapidan satislarda, ayrica 6 inci madde hükümleri 
de uygulanir.
Birinci fikrada belirtilen 1.000.000 liralik deger, her yilin Ekim 
ayi sonunda Devlet Istatistik Enstitüsü'nün Toptan Esya Fiyatlari 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artisi oraninda artar.Bu 
durum, Bakanlikça her yil Aralik ayi içinde Resmi Gazetede ilan 
edilir. 

Madde 9 - Kapidan Satislarda 
Saticinin Yükümlülügü 
Kapidan satislarda satici, hazirladigi sözlesme, fatura veya tesellüm 
makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazilmis 
"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin 
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde mali reddederek 
alim-satim isleminden cayma hakkinin var oldugunu ve cayma ihbarinin 
saticiya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin 
vermis oldugu bedelin, kiymetli evrakin ve tüketiciyi bu hukuki 
islemden dolayi borç altina sokan her türlü belgenin satici tarafindan 
iade edilecegi"ni bildiren bir belgeyi; sahip oldugu haklarin 
kendisine anlatildigini, cayma hakkini açiklayan belgenin kendisine 
teslim edilip saticinin açik adresinin bildirilmis oldugunu beyan 
eden ve tüketici tarafindan da imzalanmis olan bir tutanak karsiliginda 
tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Satici tüketiciden almis oldugu imzali belgeyi bir uyusmazlik halinde 
mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Saticinin bu belgeyig ibraz edememesi 
halinde, saticinin bu belgede belirtilmis olan borçlarini yerine 
getirmemis oldugu kabul edilir.

Madde 10 - Tüketici Kredisi 

Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarina bir mal veya 
hizmeti satin almak amaciyla tüketici kredisi almak için basvurmalari 
durumunda banka veya finansman kuruluslari ile tüketiciler arasinda 
yazili bir sözlesmenin yapilmasi ve bu sözlesmenin bir nüshasinin 
da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasinda akdedilen sözlesmede 
öngörülen kredi sartlari, sözlesme süresi içerisinde tüketici aleyhinde 
degistirilemez.
Sözlesmede;
a) Faizin hesaplandigi yillik oran, 
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diger masraflarin ayri 
ayri belirtildigi ödeme plani, 
c) Tüketici kredisi tutari, 
d) Faiz ve diger unsurlarla birlikte toplam borç tutari, 
e) Istenecek teminatlar, 
f) Gecikme faizi orani, 
g) Borçlunun temerrüde düsmesinin hukuki sonuçlari, 
h) Kredinin vadesinden önce kapatilmasina iliskin sartlar,
Aranir.
Tüketici, banka veya finans kurumlarina borçlandigi toplam miktari 
önceden ödeyebilecegi gibi ayni zamanda vadesi gelmemis bir ya da 
birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka 
veya finans kurumlari, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon 
indirimini yapmakla yükümlüdürler.
Banka veya finans kurumlarinin, tüketici kredisini, belirli bir 
mal veya hizmetin satin alinmasi ya da belirli bir satici ile yapilacak 
hukuki islem kosulu ile vermeleri durumunda bunlar, satilan malin 
ayibindan ötürü tüketiciye karsi satici ile müstereken ve müteselsilen 
sorumlu olurlar. 

Madde 11 - Süreli Yayinlar 

Süreli yayinlara abone olan tüketiciler, abonelik sözlesmesinde 
yer alan fiyat ve nitelige iliskin kosullara aykiri davranilmasi 
halinde, abone islemlerini yapan sorumlu kisiye ya da yayin kurumuna 
isteklerini yazili olarak bildirmek kaydiyla aboneliklerine tek 
tarafli son verebilirler. Yayinci, abone ücretinin geri kalan kismini 
hiçbir kesinti yapmaksizin 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
Tüketicinin abonelige son verme istegi; yazili bildirimin saticiya 
ulastigi tarihten itibaren günlük yayinlarda 15 gün, haftalik yayinlarda 
1 ay, aylik yayinlarda 3 ay sonra yürürlüge girer. Daha uzun süreli 
yayinlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayini müteakiben yürürlüge 
konulur. 

Madde 12 - Etiket 
Ticaret konusu olan ve perakende satisa arz edilen mallarin veya 
ambalajlarin yahut kaplarinin üzerine kolaylikla görülebilir, okunabilir 
sekilde o malin mensei, cinsi ve fiyati hakkinda bilgileri içeren 
etiket konulmasi mümkün olmayan hallerde ayni bilgileri kapsayan 
listelerin görülebilecek sekilde uygun yerlere asilmasi zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarini gösteren listeler de birinci fikraya 
göre düzenlenerek asilir.
Bakanlik, etiket ve tarife listelerinin seklini, içerigini, usul 
ve esaslarini bir yönetmelikle düzenler.
Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanmasi ve izlenmesine iliskin 
isleri yürütmekle görevlidirler. 


Madde 13 - Garanti Belgesi 

Ithatçi veya imalatçi firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri 
sanayi mallari için garanti belgesi düzenlemek zorundadirlar. Garanti 
belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulugu 
tüketicinin mali satin aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere 
aittir. Garanti süresi malin teslim tarihinden baslar ve asgari 
bir yildir. Garanti belgeleri, satin alinan mala iliskin faturanin 
tarih ve sayisi ile bandrol ve seri numarasini içermek zorundadir.
Satici; garanti belgesi kapsamindaki mallarin, garanti süresi içerisinde, 
gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi 
halinde mali isçilik masrafi, degistirilen parça bedeli ya da baska 
herhangi bir ad altinda hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile 
yükümlüdür.
Garanti süresi içerisinde sik sik arizalanmasi sonucu maldan yararlanamamanin 
süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin asilmasi 
hallerinde, tüketici, malin ücretsiz olarak yenisi ile degistirilmesini 
saticidan talep edebilir. Satici bu talebi rededemez. Tüketicinin 
bu talebine karsi satici, bayi, acenta, imalatçi-üretici ve ithalatçi 
müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Tüketicinin mali kullanim kilavuzunda yeralan hususlara aykiri kullanmasindan 
kaynaklanan arizalar, iki ve üçüncü fikra hükümleri kapsami disindadir.
Bakanlik, hangi sanayi mallarinin garanti belgesi ile satilmak zorunda 
bulundugunu ve bu mallarin arizalarinin tamiri için gereken azami 
süreleri Türk Standartlari Enstitüsü ile birlikte müstereken tespit 
ve ilanla görevlidir. 

Madde 14 - Tanitma ve Kullanma 
Kilavuzu 
Sanayi mallarindan ithal edilmis olanlarin, bakim, onarim ve kullanilmasina 
ait tanitma ve kullanim kilavuzlarinin aslina uygun Türkçe tercümeleriyle, 
yurt içinde üretilenlerin bakim, onarim ve kullanilmasini gösterir 
Türkçe tanitim ve kullanim kilavuzlariyla birlikte satilmasi zorunludur.
Bakanlik, sanayi mallarindan hangilerinin tanitma ve kullanim kilavuzu 
ile satilmak zorunda bulundugunu Türk Standartlari Enstitüsü ile 
birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 

Madde 15 - Servis Hizmetleri 
Ithalatçi ve imalatçilar sattiklari sanayi mallari için o malin 
Bakanlikça tespit ve ilan edilen kullanim ömrü süresince, bakim, 
onarim ve servis hizmetlerini yürütecekleri istasyonlari kurmak 
ve yeterli sayida teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak 
zorundadirlar.
Bakanlik, hangi mallar için servis istasyonlari kurulmasinin zorunlu 
oldugu ile servis istasyonlarinin kurulus ve isleyisine dair usul 
ve esaslari Türk Standartlari Enstitüsü ile müstereken tespit ve 
ilanla görevlidir. 

Madde 16 - Ticari Reklam ve Ilanlar 
Ticari reklam ve ilanlarin yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst 
ve dogru olmalari esastir.
Tüketici aldatici, yaniltici veya onun tecrübe ve bilgi noksanliklarini 
istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenligini tehlikeye düsürücü, 
siddet hareketlerini ve suç islemeye özendirici, kamu sagligini 
bozucu, hastalari, yaslilari, çocuklari ve özürlüleri istismar edici 
reklam ve ilanlar yapilmaz. 

Madde 17 - Reklam Kurulu 
Ticari reklam ve ilanlarda uyulmasi gereken ilkeleri belirlemek, 
bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanlari incelemek ve inceleme 
sonucuna göre 16 nci madde hükümlerine aykiri hareket edenleri cezalandirmak, 
sözkonusu reklam ve ilanlari durdurmak ve/veya ayni yöntemle düzenlemek 
hususlarinda Bakanliga öneride bulunmakla görevli bir Reklam Kurulu 
kurulmustur.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulmasi gereken ilkeleri 
belirlemede; ülke kosullarinin yanisira, reklamcilik alaninda evrensel 
kabul görmüs tanim ve kurallari da dikkate alir.
Baskanligi, Bakanin görevlendirecegi ilgili Genel Müdür tarafindan 
yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlikça, yüksekögretim görmüs ve iktisat, maliye, hukuk ve 
isletmecilik dallarindan birinde veya birkaçinda en az 10 yillik 
tecrübesi bulunan kisiler arasindan görevlendirilecek bir üye, 
b) Adalet Bakanligi'nca bu Bakanlikta idari görevlerde çalisan hakimler 
arasindan görevlendirilecek bir üye, 
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye, 

d) Yüksekögretim Kurulunun reklamcilik alaninda uzman üniversite 
ögretim elemanlari arasindan seçecegi bir üye, 
e) Türk Tabibleri Birligi Merkez Konseyi'nin görevlendirecegi bir 
üye, 
f) Türkiye Barolar Birliginin görevlendirecegi bir üye, 
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliginin görevlendirecegi bir üye, 

h) Ankara, Istanbul ve Izmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarindan 
seçecegi bir üye, 
i) Reklamcilar derneklerinin veya varsa üst kuruluslarinin seçecegi 
bir üye, 
j) Tüketici Konseyinin Konseye katilan tüketici örgütü temsilcileri 
arasindan seçecegi bir üye, 
k) Türkiye Ziraat Odalari Birliginin görevlendirecegi bir üye, 
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirecegi 
bir üye, 
m) Türk Standartlari Enstitüsünden bir üye, 
n) Diyanet Isleri Baskanligindan bir üye, 
o) Mühendis Odalari Birliginden bir üye, 
p) Isçi Konfederasyonlarindan iki üye,
Olmak üzere onyedi üyeden olusur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yildir.Süresi bitenler yeniden 
görevlendirilebilir veya seçilebilir.Üyelikler herhangi bir sebeple 
bosaldigi takdirde bosalan yerlere üçüncü fikra esaslari dahilinde 
bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapilir.
Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyuldugu herzaman Baskanin 
çagrisi üzerine toplanir.
Kurul, Baskan dahil en az dokuz üyenin hazir bulunmasi ile toplanir 
ve toplantiya katilanlarin çogunlugu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak 
üzere özel ihtisas komisyonlari kurabilir.Kurulun bu komisyonlarda 
görev yapmasini uygun görecegi kamu personeli, ilgili kamu kuruluslarinca 
görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi 
olanlara verilecek huzur hakki ve kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine 
ödenecek huzur ücreti Bakanlikça belirlenir.
Kurulun sekretaerya hizmetleri Bakanlik tarafindan yerine getirilir.
Reklam kurulunun görevleri, kurulus, çalisma usul ve esaslari ile 
sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirilecegi Bakanlik 
tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Madde 18 - Zararli ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler 
Tüketicinin kullanimina sunulan mal ve hizmetlerin kisi ve çevre 
sagligina zararli veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mallarin 
emniyetle kullanilabilmesi için üzerine veya ekli kullanim kilavuzlarina, 
bu durumla ilgili açiklayici bilgi ve uyarilar, açikça görülecek 
ve okunacak sekilde konulur veya yazilir. Bakanlik, hangi mal ve 
hizmetlerin açiklayici bilgi ve uyarilari tasimasi gerektigini ve 
bu bilgi ve uyarilarin seklini ve yerini Türk Standartlari Enstitüsü 
ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 

Madde 19 - Kalite Denetimi 
Bakanlik, tüketicinin can ve mal güvenligi ile fizik ve çevre sagligina 
ve bu konularda bilgilendirilmesine iliskin, standartina göre veya 
standarti yoksa standarda esas teskil etmek üzere belirlenecek özelliklere 
göre yapilacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi 
hakkindaki usul ve esaslari, Türk Standartlari Enstitüsünün görüsünü 
alarak tespit ve ilanla görevlidir.
Ancak 2634 sayili Turizmi Tesvik Kanunu uyarinca Turizm Bakanligindan 
belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftir. 

Madde 20 - Tüketicinin Egitilmesi 
Tüketicinin egitilmesi konusunda her derecedeki okullarin ders programlarina 
Milli Egitim Bakanliginca gerekli ilaveler yapilir.
Tüketicinin egitilmesi ve aydinlatilmasi için kitap, mecmua ve brosür 
çikarilmasina ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda 
programlar düzenlenmesine iliskin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin 
önerisi ile Bakanlikça tespit ve ilan olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM - Tüketici Kuruluslari

Madde 21 - Tüketici Konseyi 
Tüketicinin sorunlarinin, ihtiyaçlarinin ve çikarlarinin korunmasina 
iliskin gerekli tedbirleri arastirmak, sorunlarin tüketici lehine 
çözülmesi için alinacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasina yönelik 
tedbirlere dair görüsleri ilgili mercilere iletmek amaciyla, Bakanligin 
koordinatörlügünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur. Tüketici 
Konseyi, Bakanin veya görevlendirecegi bir bakanlik görevlisinin 
baskanliginda, Adalet, Içisleri, Maliye, Milli Egitim, Saglik, Ulastirma, 
Tarim ve Köyisleri, Turizm ve Çevre Bakanliklari ile Devlet Planlama 
Teskilati Müstesarligi, Hazine Müstesarligi, Dis Ticaret Müstesarligi, 
Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanligi, Türk Standartlari Enstitüsü 
Baskanligi, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet Isleri Baskanligi, 
Türk Belediyecilik Dernegi, Isçi Sendikalari Konfederasyonlari, 
Türkiye Milli Kooperatifler Birligi, Yüksek Ögretim Kurulu, Türkiye 
Barolar Birligi, Türk Mimar Mühendis Odalari Birligi, Türk Eczacilar 
Birligi, Türk Tabibler Birligi, Türkiye Ziraat Odalari Birligi, 
Milli Kalite Konseyi, Ahilik Arastirma ve Kültür Vakfi ve Tüketici 
Örgütleri temsilcilerinden olusur.
Tüketici Konseyini olusturan kurum ve kuruluslarin temsilcilerinin 
sayi ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katilabilmek için tüketici 
örgütlerinin sahip olmalari gereken asgari üye sayisi ve bu örgütlerin 
Tüketici Konseyine göderecekleri temsilci sayisi Bakanlikça belirlenir.Ancak, 
kamu kurum ve kuruluslarindan gelen temsilcilerin sayisi, hiçbir 
sekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayisinin %50'sinden fazla 
olamaz.Tüketici Konseyi yilda enaz birkez toplanir.
Tüketici Konseyinin çalisma usul ve esaslari ile diger hususlar 
Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 22 - Tüketici Sorunlari Hakem Heyeti 
Bakanlik, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile saticilar arasinda 
çikan uyusmazliklara çözüm bulmak amaciyla belediyelerle koordineli 
olarak, en az bir "tüketici sorunlari hakem heyeti" olusturmakla 
görevlidir.
Baskanligi Sanayii ve Ticaret Il Müdürü veya görevlendirecegi bir 
memur tarafindan yürütülen tüketici sorunlari hakem heyeti; belediye 
baskaninin konunun uzmani belediye personeli arasindan görevlendirecegi 
bir üye, baronun mensuplari arasindan görevlendirecegi bir üye, 
ticaret ve sanayi odasi ile esnaf ve sanatkar odalarinin görevlendirecegi 
bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecegi bir üye olmak üzre baskan 
dahil 5 üyeden olusur. Ticaret ve Sanayi Odasi ya da ayri ayri kuruldugu 
yerlerde ticaret odasi ile esnaf ve sanatkar odalarinin görevlendirecegi 
üye, uyusmazligin satici tarafini olusturan kisinin tacir veya esnaf 
ve sanatkar olup olmamasina göre ilgili odaca görevlendirilir.
Bakanlik tasra teskilatinin bulunmadigi il ve ilçelerde tüketici 
sorunlari hakem heyetinin baskanligi en büyük mülki amir ya da görevlendirecegi 
bir memur tarafindan yürütülür.Tüketici sorunlari hakem heyetinin 
olusumunun saglanamadigi yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince 
re'sen doldurulur.
Tüketici sorunlari hakem heyetlerinin verecegi kararlar, tüketici 
mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir.Uyusmazlik konusu 
mal veya hizmet bedelinin 5.000.000 Tl'yi asmadigi hallerde, bu 
heyetlerce verilmis bir karar olmaksizin tüketici mahkemelerine 
basvurulamaz.Bu parasal sinir, her yil 8 inci maddenin son fikrasinda 
gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
25 inci maddede cezai yaptirima baglanmis hususlara iliskin uyusmazliklar, 
tüketici sorunlari hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsami disindadir.
Tüketici sorunlari hakem heyetlerinin kurulmasi, çalismasi, usul 
ve esaslari ile diger hususlar Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM - Yargilamaya ve Cezaya Iliskin Hükümler

Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri 
Bu Kanunun uygulamasiyla ilgili olarak çikacak her türlü ihtilaflara 
tüketici mahkemelerinde bakilir.
Tüketici mahkemelerinin yargi çevresi, Hakimler ve Savcilar Yüksek 
Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve 
Bakanlikça açilacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftir.Tüketici 
Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
Yedinci Babi, Dördüncü Fasli hükümlerine göre yürütülür. 

Madde 24 - Üretimin, Satisin Durdurulmasi ve 
Malin Toplatilmasi 
Satisa sunulan bir seri malin ayipli olmasi durumunda Bakanlik veya 
tüketici örgütleri, ayipli seri malin üretiminin ve satisinin durdurulmasi 
ve satis amaciyla elinde bulunduranlardan toplatilmasi için dava 
açabilirler.
Mahkeme, dava sonunda ayipli mallarin toplatilmasi kararini vermisse; 
ayipli malin ve ayibin niteligine göre bu mallarin, saticiya iade 
edilip edilmemesine de karar verir.Ancak, mallarin toplatilmasi 
için yapilan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kisi tarafindan 
ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.
Dava konusu mallari satis amaciyla elde etmis olan üçüncü kisilerin 
açacaklari rücu davalari da asil davaya bakan mahkemede görülür.
Ayipli mallari satin alan tüketicilerin ugradiklari maddi ve manevi 
zararlar nedeniyle tek tek dava açma haklari saklidir. 

Madde 25 - Ceza Hükümleri 
4 üncü maddenin yedinci fikrasinda, 5 inci maddenin birinci fikrasina, 
6 nci maddenin üçüncü fikrasina, 7 inci maddenin üçüncü fikrasina, 
9 uncu maddenin birinci fikrasina, 10 uncu maddenin birinci fikrasina 
ve 12 inci maddenin bir ve ikinci fikralarina aykiri hareket edenler 
hakkinda 5.000.000 lira para cezasi uygulanir.
8 inci maddenin ikinci fikrasina, 13 üncü maddenin bir ve ikinci 
fikralarina, 14 üncü maddenin birinci fikrasina, 15 inci maddenin 
birinci fikrasina, 27 inci maddenin ikinci fikrasina aykiri hareket 
edenler hakkinda 10.000.000 lira para cezasi uygulanir.
16 inci maddeye aykiri hareket edenler hakkinda 200.000.000 lira 
para cezasi uygulanir.16 inci maddeye aykirilik, ülke düzeyinde 
yayin yapan yazili, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçeklesmis 
ise, cezanin on kati uygulanir.Bakanlik ayrica ticari reklam veya 
ilanin durdurulmasi ve/veya ayni yöntemle düzeltilmesini ilgililerden 
ister.Bu istege ragmen 16 inci maddeye aykiriligin devami halinde, 
Bakanlik ticari reklam veya ilanin durdurulmasi ve/veya ayni yöntemle 
düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemelerine basvurabilir.
18 inci ve 19 uncu maddeye aykiri hareket edenler hakkinda 100.000.000 
lira para cezasi uygulanir. Ayrica 18 inci madde uyarinca mecburi 
standartina aykiri olarak imal edilen malin, tüketicinin, can ve 
mal güvenligi ve sagligi ile dogrudan ilginin bulunmasi ve standartina 
intibak ettirilmesinin imkansiz olmasi hallerinde tüketici mahkemesi, 
dogrudan veya Bakanligin basvurusu üzerine üretim ve satisin engellenmesi 
için isyerinin kapatilmasina ve malin müsaderesine ve gerektiginde 
tüketim ve kullanim amaciyla elinde bulunduranlardan toplatilmasina 
karar verebilir. Bu fikranin uygulandigi hallerde, verilip kesinlesen 
isyeri kapatma karar özetleri, büyük harfle yazilmak suretiyle ve 
kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatilan isyerinin göze çarpan 
bir yerine yapistirilir.Ayrica karar özeti mahkemece Cumhuriyet 
Bassavciligina bildirilir ve masrafi daha sonra faillerden alinmak 
üzere Ankara, Istanbul, Izmir'de yayinlanan ve tiraji yüzbinin üzerinde 
bulunan bir veya iki gazetede ve ayrica varsa suç yerinde yayinlanan 
mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
Yukaridaki fikralarda belirtilen para cezalari, suçun ayni yil içerisinde 
tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanir.Para cezalari her yilin 
basinda Türk Ceza Kanununun Ek 2 inci madde hükümleri uyarinca arttirilir.
Bu Kanunda yazili fiiller hakkinda verilecek idari para cezalari, 
bu fiiller için diger kanunlarda yazili cezalarin uygulanmasina 
engel olmaz. 

Madde 26 - Cezalarda Yetki, Itiraz ve Zamanasimi 

25 inci maddenin;
a) Birinci fikrasinda düzenlenen 12 inci maddenin bir ve ikinci 
fikralarina aykirilik halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince, 

b) Üçüncü fikrasinda gösterilen cezalar Bakanlik tarafindan, 
c) Diger cezalar o yerin mülki amiri tarafindan verilir.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezasi, idari niteliktedir.Bu 
cezalara karsi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 
yetkili idari mahkemesine itiraz edebilir.Itiraz, idarece verilen 
cezanin yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde 
evrak üzerinde inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir.Itiraz 
üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.
25 inci maddeye göre verilen para cezalari, Amme Alacaklarinin Tahsil 
Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarinin verilmesine iliskin 
cezai zamanasimi süresi bir yildir. Zamanasimi süresi bu Kanunun 
hükümlerine aykiri fiilin islendigi tarihte baslar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona 
erdigi ya da en son tekrarlandigi günden itibaren baslar.Karar aleyhine 
yargi yoluna basvurulmus olmasi tahsil zamanasimini keser.
Cezalar, cezayi vermeye yetkili merci tarafindan yedi gün içerisinde 
ilgilinin mensup oldugu meslek kurulusuna bildirilir.

BESINCI KISIM - Çesitli Hükümler 

Madde 27 - Denetim 
Bu Kanunun uygulanmasinda, Bakanlik müfettisleri ve kontrolörleri 
ile Bakanlikça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, 
magaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan 
ve/veya satilan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme 
ve arastirma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamina giren hususlarda yetkili ve görevli kisi ve 
kuruluslara her türlü bilgi ve belgelerin dogru olarak gösterilmesi 
ve asil ve onayli kopyalarinin verilmesi zorunludur. 

Madde 28 - Laboratuvar 
Bakanlik, bu Kanunun uygulanmasi için labaratuvarlar kurabilir veya 
Bakanliklarin kurulu bulunan labaratuvarlarindan istifade edebilir; 
kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kurulus labaratuvarlarinda 
bulunmasi gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanliklar ile 
müstereken tespit ve ilanla görevlidir.
Bakanlikça yapilan denetimler sirasinda alinan numunelerin tahlilleri 
resmi veya özel kurulus labaratuvarlarinda yaptirilabilir.Tahlil 
sonuçlarinin standartina aykiri çikmasi halinde, buna iliskin tüm 
giderler üretici kisi veya kurulus tarafindan ödenir. Bu giderler, 
Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 


Madde 29 - Ödenek 
Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunlari hakem heyetleri 
ve Reklam Kurulunun kurulus ve çalismalarina iliskin masraflar ile 
sair harcamalar, Bakanlik bütçesine konulacak ödenekten karsilanir.
Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarida 
olan anonim ve limited sirket statüsündeki tüm ortakliklarin sermayelerinin 
ve sermaye artirimi halinde artan kismin binde ikisi nisbetinde 
yapilacak ödemeler, TC Merkez Bankasi nezdinde açilacak bir hesapta 
toplanir.Bu hesapta toplanan paralarin yüzde besi bu Kanunun uygulanmasinda 
görev alan kuruluslar tarafindan, yüzde doksan besi ise 4054 sayili 
Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafindan kullanilir. 


Madde 30 - Diger Hükümler 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanir. 

Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler 
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayimi tarihinden itibaren 
bir yil içerisinde ilgili kamu kuruluslari, mesleki üst kuruluslar 
ve tüketici örgütlerinin görüsleri alinarak Bakanlikça çikarilir.Bakanlik, 
bu Kanunun uygulamasiyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli 
tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 

Madde 32 - Kaldirilan Hükümler 
3489 sayili Pazarliksiz Satis Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayili 
Ithal veya Yurt Içinde Imal Edilen Tasit Araçlari, Motor, Makina 
Alet ve Cihazlarin Tanitmalik ile Birlikte Satisi Hakkinda Kanun 
yürürlükten kaldirilmistir.
GEÇICI MADDE 1
Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde görülmesi 
gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve Savcilar Yüksek 
Kurulu belirler. 

Madde 33 - Yürürlük 
Bu Kanun yayimi tarihinden 6 ay sonra yürürlüge girer. 

Madde 34 - Yürütme 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.